Legwear Online maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Privacy Policy

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com bezoekt.

1.Beheer 
De webshops Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com staan geregistreerd bij de K.V.K. onder de handelsnaam Wear Online. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

2. Gegevens van bezoekers 
- 2a. Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 
- 2b. Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

3. Cookies 
- 3a. Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 
- 3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. 
- 3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

4. Vragen 
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com. De contactgegevens staan vermeld op de website ook kunnen de algemene voorwaarden geraadpleegd worden. 

5. Disclaimer 
Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

De Privacy Policy voor Klanten en Mailinglist leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij
Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com.

1. Gegevens die door de klant of mailinglist lid verstrekt worden 
Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com kan de gegevens die door de klant of het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 
- 1a. Het verwerken van de bestelling. 
- 1b. Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 
- 1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tips, handigheid etc. waarvan Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com denkt dat de klant of het lid daarin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. 

2. Gegevens verstrekken aan derden 
Gegevens die door de klant of het lid aan Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

3. Beveiliging 
De gegevens die de klant aan Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 

4. Aanpassing van klantgegevens 
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Underwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op en doorUnderwear-Online.com, Legwear-Online.com, Sleepwear-Online.com, Swimwear-Online.com en Beachwear-Online.com voorgeschreven wijze. U kunt contact met ons opnemen via info@wear-online.com of via het contactformulier op de website. Uw gegevens worden vervolgens gewijzigd of verwijderd.